Penzion POODŘÍ, Komenského 260, 742 01 Suchdol nad Odrou,  (+420) 731 467 643

Výpravní budova železničního nádraží

Stavební vývoj železniční stanice Suchdol nad Odrou: Železniční stanice Suchdol leží na hlavní trati bývalé Severní dráhy Ferdinandovy, jejíž stavba byla započata ve Vídni v roce 1837. Její první stanicí po překročení státní hranice byla Břeclav (1839), směřovala dále přes Hodonín a Hulín k Přerovu (1841) a z Lipníka, přes Suchdol a Ostravu k Bohumínu (1847), který je jejím posledním nádražím na našem území. Trať pokračovala dále do Polska s cílem dosáhnout solná ložiska v Haliči.
Nádraží Suchdol bylo postaveno v rámci další fáze výstavby, tj. úseku Lipník - Bohumín, jehož provoz byl zahájen v květnu 1847. Původní název stanice byl "Zauchtel" nebo "Zauchtel-Nordbahn". Roku 1863 bylo vyhověno žádosti okresního zastupitelstva v Novém Jičíně, aby se pojmenování rozšířilo podle okresního města na "Zauchtel - Neutitschein".

Pokračovat ve čtení

 • Přečteno: 10914

Větrný mlýn u severního konce obce

Větrný mlýn u severního konce obce, kóta 286, při silnici k Živořícím. Roku 1875 v provozu.

Stoklas, ČVSMO 1926, 125.
Bericht, 335.
Burian, ČE 1958, 314.

Literatura:

VĚTRNÉ MLÝNY V POODŘÍ
Vydal: REGION POODŘÍ
č.p. 1 - zámek, 742 54 Bartošovice
Obálka a grafická úprava: Kateřina Šobichová
Redakce: Oldřich Usvald, Ivan Bartoš, René Velčovský a Veronika Velčovská

 • Přečteno: 7516

Větrný mlýn roku 1875 v provozu

Větrný mlýn roku 1875 v provozu.

Bericht, 335.


Literatura:

VĚTRNÉ MLÝNY V POODŘÍ
Vydal: REGION POODŘÍ
č.p. 1 - zámek, 742 54 Bartošovice
Obálka a grafická úprava: Kateřina Šobichová
Redakce: Oldřich Usvald, Ivan Bartoš, René Velčovský a Veronika Velčovská

 • Přečteno: 7571

Větrný mlýn

Větrný mlýn asi 2300 m jz. od obce, kóta 276, vlevo od silnice do Makovic, při hranici katastru, poblíž polního rozcestí.
Roku 1875 v provozu.

Spec. mapa Neutitschein 7-XVIII, 1880.
Bericht, 335.
Burian, ČE 1958, 314.


Literatura:

VĚTRNÉ MLÝNY V POODŘÍ
Vydal: REGION POODŘÍ
č.p. 1 - zámek, 742 54 Bartošovice
Obálka a grafická úprava: Kateřina Šobichová
Redakce: Oldřich Usvald, Ivan Bartoš, René Velčovský a Veronika Velčovská


 • Přečteno: 7384

Dřevěný větrný mlýn - Kletné

Větrný mlýn stál těsně za obcí. Roku 1875 byl v provozu.

Obec žádala roku 1803 o povolení stavby větřáku pro Matese Bergera, ale nevíme, s jakým výsledkem. Téhož roku povolila fulnecká vrchnost stavbu větřáku o jednom složení bývalému Kletenskému fojtu, Andresu Johnovi (č.p. 5) pro jeho syna za určitých podmínek, ale se zákazem mletí, když okolní vodní mlýny budou mít dost vody. Mlynář ještě téhož roku zákaz porušil.
Větřák byl postaven na pozemku gruntu č.p. 1, matese Dresslera, ale po smrti Andrese Johna, (který roku 1806 zemřel společně s více jak 50 obyvateli Kletného na tyf, zavlečený ruskými a rakouskými vojáky po bitvě u Slavkova do okolí Fulnecka).
Obec roku 1810 prodala větřák s vědomím jeho dědiců za 600 zlatých Andresovu synovi davidu Johnovi 2.
Z kupní sumy byly vyplaceny dědičné podíly čtyřem Davidovým sourozencům po 120 zlatých. Avšak jednomu z nich měl David ročně dávat na výživu 4 měřice rži, Dresslerovi ročně 1 zlatý nájmu z pozemku a přednost při mletí.
U mlýna byl postaven domek mezi léty 1828 - 1834.
Roku 1839 prodal David John větřák svému synovi Davidu Johnovi 2. Ten měl ročně odvádět vrchnosti 3 zlaté. A měl právo bydlet na usedlosti č.p. 57. 
Po smrti Davida Johna 2 přechází usedlost do nájmu Schenkových bez zmínky o mlýně.

Dřevěný větrný mlýn v Kletném byl v roce 1875 v živnostenském provozu (Bericht). Větřák stál blízko východního okraje obce, ve vzdálenosti 318 m od místní kaple, azimut 100 stupňů, na parcele vedle katastru č.p.1103.
Je zakreslen na katastrální mapě obce z roku 1833, dále pak na mapách z roku 1880 a z roku 1938, kdy již nestál.
Mlýn pravděpodobně zanikl roku 1890 - 1900.


Literatura:

VĚTRNÉ MLÝNY V POODŘÍ
Vydal: REGION POODŘÍ
č.p. 1 - zámek, 742 54 Bartošovice
Obálka a grafická úprava: Kateřina Šobichová
Redakce: Oldřich Usvald, Ivan Bartoš, René Velčovský a Veronika Velčovská

 • Přečteno: 7789

Muzeum městyse Suchdol nad Odrou

Expozice:

 • Vznik obce
 • Rychtářství
 • Rychtářký rod Teltschiků
 • Dolování stříbra
 • Hospodaření v minulosti
 • Železnice
 • Chráněná krajinná oblast Poodří
 • Místní výrobní podniky
 • Povýšení obce na městys
 • WEIGEL Stefan - místní vlastivědný badatel
 • Obec Kletné
 • 100 let elektrifikace obce
 • VINCOUREK Josef - významný hudebník 
 • II. světová válka.

 • Přečteno: 13476

Muzeum Moravských bratří

Muzeum se pyšní několika expozicemi. Všeobecné expozice popisují vývoj sídla od pravěku po současnost, významné rodáky, historii průmyslu a zemědělství, dolování stříbra, vývoj železniční dopravy, elektrifikaci, historii rychtářství a mnoho dalších lokálních pamětihodností a událostí. V muzeu se nacházejí rovněž specializované expozice – Československý Pony Express a unikátní expozice vojenské historie. Exil 280 obyvatel Suchdolu nad Odrou do Herrnhutu v Sasku v 18. Století, kde obnovili Jednotu bratrskou a zakládali misijní osady ve všech částech světa.

 • Přečteno: 11935

Přehradní nádrž Kletné

Přehradní nádrž Kletné se nachází v pěkném prostředí 1 km severně od obce Suchdol nad Odrou, 5 km od východně od Oder. Část nádrže hraničí s blízkým lesem. V blízkém okolí chatová rekreační osada. Ideální klidné místo pro rodinnou dovolenou, odpočinek, rybaření.

Nádrž ná travnatý břeh, dno z části panelové pak bahnité

Rozměry: 1.6ha
Hloubka: do 9m u hráze
Vstupné: zdarma
Parkoviště: zdarma, v sezóně někdy mírně placené
Občerstvení: v sezóně malý kiosek
Sportovní vyžití: rybářský sport

 • Přečteno: 8137

Další články...


© 2015 Penzion Poodří - Všechna práva vyhrazena || Webhosting a design COLOR Studio